Endodontie

Wat is endodontie ?
Discipline van de tandheelkunde, gespecialiseerd

in de studie en behandeling van ziekten van de tandpulpa (kiespijn, tandabces, devitalisatie…).

Endodontie

Wat is endodontie ?
Discipline van de tandheelkunde, gespecialiseerd
in de studie en behandeling van ziekten van de tandpulpa (kiespijn, tandabces, devitalisatie…).

Wat is endodontie ?

Hoe kunnen we u helpen ?

Wat is endodontie ?

De term endodontie komt van het Griekse “endo” wat “binnen” betekent en “odonto” wat “de tand” betekent. Endodontie is dus het onderdeel van de tandheelkunde dat betrekking heeft op de binnenkant van de tand. Het heeft tot doel alle pathologieën van de tandpulp (in de tand) en periapicale weefsels (rond de wortel van de tanden) te voorkomen en te behandelen.
Om de endodontische behandeling te begrijpen, is het belangrijk de tandheelkundige anatomie te kennen. Binnenin de tand zit de pulpa die bestaat uit bindweefsel, bloedvaten en zenuwen. Het reikt van de tandkroon tot de wortelpunt, waar het in contact komt met de omliggende weefsels. Het zorgt voor de koudegevoeligheid van de tand.
De endodontische discipline, sinds 1963 erkend als een specialiteit in de Verenigde Staten, omvat alle handelingen die gericht zijn op het voorkomen en genezen van de verspreiding van een infectie door de tand naar de omliggende weefsels (bot, sinussen, enz.).

Waarom heb ik een endodontische behandeling nodig ?

Endodontische behandeling is noodzakelijk wanneer de tandpulpa ontstoken is, er een infectie in de tand is of na een trauma. De belangrijkste oorzaak van pulpaontsteking is tandbederf.

Cariës is een progressieve laesie van het glazuur en/of dentine. Naarmate het vordert, veroorzaakt het een reversibele ontsteking van de pulpa, wat zich manifesteert als gevoeligheden voor koud, warm en zoetigheid. Als dit gaatje niet wordt behandeld, wordt de ontsteking van de pulpa irreversibel en ontstaat er aanzienlijke spontane tandpijn. In dit stadium is een endodontische behandeling (devitalisatie) noodzakelijk.

Pulpa-ontsteking kan ook optreden wanneer een vulling lekkage vertoont of wanneer er een tandbarst is.

Qu’est ce que l’endodontie ? Wat is endodontie ?

Wanneer een tand necrotisch (niet-vitaal) is, wordt de ruimte die normaal wordt ingenomen door de pulpa (levend deel) gekoloniseerd door bacteriën. Ze dringen de tand binnen totdat ze de vernietiging van alle pulpacellen veroorzaken: dit is een tandinfectie. Bij gebrek aan behandeling produceren deze bacteriën toxinen die leiden tot ontsteking van de weefsels rond de wortels (tandvlees, bot, enz.).
De pulpa-infectie kan gedurende enkele maanden of zelfs jaren asymptomatisch blijven (zonder enige klinische manifestatie) en zich later manifesteren onder de vorm van een abces of zeer significante pijn, voornamelijk bij aanraking van de tand.

Deze ontsteking manifesteert zich klinisch door gevoeligheid bij het bijten en bij percussie. Zwelling van het tandvlees en/of de wang kan ook voorkomen. Radiologisch ziet men een laesie (donker beeld) aan het uiteinde van de wortel.

Qu’est ce que l’endodontie ?

Wat is een barst in een tand ?

De aanwezigheid van een parafunctie zoals tandenknarsen (bruxisme), nagelbijten, op een pen kauwen, op te hard voedsel kauwen zoals amandelen of je tanden gebruiken om een plastic voorwerp te snijden…

 • De aanwezigheid van een amalgaamvulling.
 • Het verlies van een aanzienlijk deel van de tandstructuur na een carieuze laesie.
 • Na een schok, trauma.

Als u in uw slaap of overdag uw tanden op elkaar klemt of knarsetandt, vaak veroorzaakt door stress, bespreek dan het maken van een nachtbeugeltje met uw tandarts.

Er zijn verschillende soorten barsten, die varieren in grootte en locatie. Over het algemeen is een oppervlakkige barst in het glazuur asymptomatisch. Hoe dieper de barst, hoe meer kans dat het leidt tot ontsteking van de pulpa, evenals gevoeligheden voor koud, warm en zoetigheid. Deze gevoeligheden gaan gepaard met pijn bij het kauwen.

Een barst is een evoluerende pathologie, het is essentieel om het te diagnosticeren en te behandelen voordat het te laat is en de tand breekt.
Helaas vermindert de aanwezigheid van een barst de langetermijnprognose van de tand.

endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise

Hoe vindt een endodontische behandeling plaats ?

Na bevestiging van de diagnose wordt plaatselijke verdoving uitgevoerd, zodat de behandeling pijnloos is. Vervolgens wordt een operatieveld, een dentale dam (rubberdam) genoemd, over de tand geplaatst om deze te isoleren van de rest van de mond. De rubberdam heeft een dubbel doel:

 • beschermen van de tong, wang en lip tegen de gebruikte instrumenten en producten.
 • beschermen van de tand tegen speeksel dat van nature miljoenen bacteriën bevat.

Zodra het werkveld is geïnstalleerd, maken we de wortels proper om de ontstoken of geïnfecteerde weefsels te verwijderen uit de wortelkanalen en de binnenkant van de tand te desinfecteren.

Vervolgens worden de wortels permanent gevuld en verzegeld. De tand wordt dan bovenop afgedekt met een tijdelijke vulling.

Een afspraak met uw tandarts is daarom noodzakelijk na onze afspraak.

Uw tandarts kan dan de behandelde tand beschermen met een overlay of een kroon (coronaire reconstructie) om tandbarsten te voorkomen.

Wij nodigen u uit om de aanbevelingen na de behandeling te lezen.

Een vervolgafspraak na 1 jaar wordt aangeraden om de genezing van de tand te beoordelen.

 • Qu’est ce que l’endodontie ?
 • Qu’est ce que l’endodontie ?
 • Qu’est ce que l’endodontie ?

Waarom heb ik opnieuw een endodontische behandeling nodig ? (Endodontische herbehandeling)

Il arrive qu’une dent ayant déjà bénéficiée d’un traitement endodontique (dévitalisation) soit de nouveau infectée, ceci pour de diverses raisons :

 • Le traitement initial n’est pas optimal.
 • Une des racines n’a pas été désinfectée.
 • Un obstacle ou une calcification empêche le nettoyage d’une des racines.
 • Une perte de la restauration coronaire de la dent (partie visible de la dent), ou perte de l’étanchéité de celle-ci provoque une nouvelle contamination.
 • Une dent dévitalisée peut se carier de nouveau.
 • L’apparition d’une fêlure peut entraîner une contamination de la dent.

Dans ces cas-ci, il conviendra d’évaluer si la structure dentaire permet de conserver la dent, et de réaliser un retraitement endodontique (“re-dévitalisation”). Dans certains cas ce type de retraitement ne sera pas possible, il faudra alors envisager un retraitement par voie chirurgicale.

 • Een tand die al een endodontische behandeling (devitalisatie) heeft ondergaan kan om verschillende redenen opnieuw geïnfecteerd geraken:
  De initiële behandeling was niet optimaal
 • Een van de wortels is onvoldoende ontsmet
 • Een obstakel of verkalking verhindert het reinigen van een van de wortels
 • De coronale restauratie van de tand sluit niet meer goed af en veroorzaakt een nieuwe verontreiniging.
 • Een barst kan een nieuwe contaminatie veroorzaken.

In deze gevallen zal het nodig zijn om te beoordelen of de tandstructuur het mogelijk maakt dat de tand behouden blijft, en om endodontische herbehandeling uit te voeren. In sommige gevallen is dit type herbehandeling niet mogelijk en zal chirurgische herbehandeling moeten worden overwogen.

 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise
 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise

Wat is een chirurgishe behandeling ?

Herbehandeling via de conventionele weg is niet mogelijk bij aanwezigheid van een groot prothetisch element, correctie van een anatomische bijzonderheid, obstakels, enz.). We moeten dan de endodontische behandeling operatief uitvoeren (chirurgische endodontie).
Het doel is hetzelfde: de probleemwortel(s) desinfecteren. Een CBCT (3D-radiologie) is in dit geval noodzakelijk. Het is inderdaad noodzakelijk om te anticiperen op de onderliggende anatomische structuren.

Tijdens een preoperatief consult worden alle stappen en informatie omtrent de chirurgische endodontische behandeling toegelicht.

 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise
 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise
 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise
 • endodontie : cabinet dentaire Endodontie Louise
Deel deze pagina
Partagez cette page

Rendez-vous

Téléphone  : 02/354.44.69
E-mail : info@endodontielouise.be

Adresse :
Avenue Louise, 391 (5ème étage)
1050 Ixelles, Bruxelles.
Transport en commun :
tram 8 et 93 arrêt “Abbaye”

Horaires

Lundi au vendredi :
09:00 – 18:00
Samedi-Dimanche :
fermé